Najbliższe wydarzenia

 

konsultacje

W prowadzeniu działalności gospodarczej kluczową rolę odgrywa gospodarowanie czasem. Często drobne problemy lub wątpliwości nie wymagają kompleksowej porady, lecz szybkiej wskazówki. Dlatego daliśmy każdemu uczestnikowi projektu możliwość szybkiego kontaktu z konsultantem, który udzielał odpowiedzi na nurtujące pytania lub podpowiadał, jakie kroki należy podjąć.

Konsultacje miały na celu informowanie zarówno twórców, przedsiębiorców oraz osoby planujące działalność w sektorze jak i wszystkie osoby potencjalnie zainteresowane ofertą sektora kreatywnego czy współpracą z jego przedstawicielami.

Zakres informacji udzielnych w ramach konsultacji to między innymi:

  • oferta CREATIVE POLAND,
  • możliwość wzięcia udziału w różnych wydarzeniach branżowych,
  • możliwość skorzystania z bezpłatnych usług doradczych, szkoleniowych i innych
  • możliwość rozwijania działalności kreatywnej (nie tylko w formie działalności gospodarczej)
  • oferta szkół, kursów i szkoleń ciekawych dla naszych beneficjentów,
  • ważne wydarzenia ze świata kreatywnego (wystawy, festiwale, nagrody polskich twórców, projekty kierowane do sektora kreatywnego itp.),
  • możliwość współpracy z naszymi beneficjentami.