Najbliższe wydarzenia

 

realizatorzy projektu

Celem CREATIVE POLAND jest stworzenie warunków do rozwoju polskiego sektora kreatywnego. Sektor ten to ludzie, którzy swoją codzienną pracą odkrywają nowe możliwości, przełamują bariery ograniczające rozwój kultury, nauki, edukacji czy gospodarki.Aby jednak ten potencjał mógł się rozwijać i przynosić, korzyści konieczna jest prawdziwa współpraca i prawdziwe zrozumienie.

Czy jest to możliwe? Idea stworzenia CREATIVE POLAND powstała właśnie dzięki współpracy organizacji pozarządowych (Towarzystwo Amicus i Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe) z Urzędami Miast (Warszawy i Łodzi). Bez współpracy na długo przed stworzeniem projektu, CREATIVE POLAND nigdy by nie powstał.

Wzajemne zrozumienie i dostosowanie planów do propozycji Partnerów, pozwoliły wdrożyć kilka usług na rzecz osób prowadzących działalność w obszarze przemysłów kreatywnych – mamy nadzieję, że dzięki połączeniu sił osób i instytucji chcących przyłączyć się do CREATIVE POLAND potencjał kreatywny będzie się stale rozwijał.

W imieniu wszystkich realizatorów projektu zapraszamy do współpracy.

Towarzystwo Amicus rozpoczęło działalność w 1998 roku. Jest niezależną organizacją pozarządową, działającą na podstawie Ustawy o Stowarzyszeniach oraz Ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie. Członkami Stowarzyszenia są studenci i absolwenci uczelni wyższych, pracownicy naukowi, przedsiębiorcy, działacze kultury oraz pracownicy samorządowi.
Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe (PSDiK) powstało w 2004 roku. Świadczy profesjonalne, potwierdzone wieloma sukcesami, usługi w zakresie szeroko rozumianego konsultingu.
Miasto Stołeczne Warszawa w odpowiedzi na wyzwania związane ze zmianami społecznymi i gospodarczymi kraju, prowadzi szereg działań wspierających inicjatywy mające na celu szeroko pojęty rozwój we wszystkich sferach życia społecznego. Jako stolica kraju, Warszawa musi sprostać potrzebom nie tylko mieszkańców miasta ale także całego kraju, wyznaczać nowe kierunki, zapewnić szeroką, nowoczesną ofertę dla środowisk naukowych, kulturalnych czy biznesowych.
Łódź od zawsze postrzegana była jako miasto czterech kultur - rosyjskiej, niemieckiej, żydowskiej i polskiej. To właśnie kultura Łodzi stała się podstawą gospodarki postindustrialnego miasta, głównie poprzez rozwój bogatych tradycji filmowych i Łódzkiej Awangardy. Specyfika usług kulturalnych Łodzi polega na tym, że są one bardzo zróżnicowane i skierowane do niszowej grupy odbiorców.