Najbliższe wydarzenia

 

polski przemysł kreatywny

 

Przykład wysokorozwiniętych krajów Europy Zachodniej jednoznacznie wskazuje, że sektor kreatywny jest w stanie prężnie rozwijać się pomimo kryzysu oraz generować nowe miejsca pracy. Dla Polski to właśnie ten segment rynku stanowi szansę szybkiego rozwoju. Dlatego tak ważne jest wspieranie rodzimych twórców i firm kreatywnych. Sektor kreatywny, czyli co?

Poprzez sektor kreatywny rozumiemy obszar działalności twórczej opierającej się na pomysłowości, umiejętnościach i talencie jednostki. Poprzez kreację nowych dzieł i korzystanie z praw własności intelektualnej, przedstawiciele sektora generują rozwój i przyczyniają się do powstawania nowych miejsc pracy.

Jeśli nie jesteś pewien, czy twoją działalność można zaliczyć do sektora kreatywnego wspieranego w ramach CREATIVE POLAND, zapoznaj się z poniższą definicją.

Zgodnie z definicją wypracowaną przez brytyjskie Ministerstwo Kultury i Sportu, sektor kreatywny tworzą te branże, które opierają się na indywidualnej kreatywności, twórczości i unikalnych umiejętnościach, a także posiadające potencjał mogący przyczynić się do wzrostu zamożności społeczeństwa i tworzenia nowych miejsc pracy poprzez generowanie i eksploatowanie własności intelektualnej.

Z usług świadczonych w ramach CREATIVE POLAND mogą skorzystać przedstawiciele profesji, firm i instytucji związanych z:

 • reklamą,
 • architekturą,
 • sztuką wizualną,
 • rynkiem antyków,
 • rzemiosłem i rękodziełem,
 • designem,
 • modą,
 • filmem i fotografią,
 • programami i grami komputerowymi,
 • muzyką,
 • sztukami performatywnymi,
 • rynkiem wydawniczym,
 • telewizją i radiem,
 • dziedzictwem kulturowym,
 • bibliotekami,
 • telefonią komórkową i nowoczesnymi technologiami.