• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Wesprzyjcie wydanie książki poświęconej W. Klimczakowi

Antoni Dragan - obecny Prezes Stowarzyszenia Obywatelskiego Dom Polski zwrócił się do wszystkich członków Stowarzyszenia, jego sympatyków, byłych i obecnych członków ZSP i SZSP oraz współpracowników i przyjaciół Wiesława Klimczaka z apelem o wsparcie wydania książki „Wiesław Klimczak zapisany w pamięci”.

 

Drodzy Przyjaciele,

W imieniu zespołu  programowo-redakcyjnego książki „Wiesław Klimczak zapisany w pamięci”, pracującego w składzie: Waldemar Błaszczuk, Antoni Dragan, Bogdan Jachacz, Leszek Kamiński, Kazimierz Kłoda, Zbigniew Kowal, Adam Ludwiczak, Medard Masłowski, Jerzy Siwiec z satysfakcją pragnę poinformować, że nasze prace zmierzają  do pomyślnego finału. Zgromadziliśmy i opracowaliśmy blisko 70 autorskich wypowiedzi, wybraliśmy blisko 100 fotografii, dokonaliśmy wyboru ważniejszych autorskich tekstów i kończymy prace nad kalendarium życia i działalność Wiesława. Przed nami finalny etap prac redakcyjnych i technicznych nad przygotowaniem zgromadzonych materiałów do druku. Wszystkie dotychczasowe prace wykonaliśmy społecznie, bez ponoszenia kosztów. Wydawcą książki będzie Stowarzyszenie Obywatelskie „Dom Polski”(organizacja pożytku publicznego)oraz Ogólnopolska Komisja Historyczna Ruchu Studenckiego. Prace edytorskie i techniczne wykona wydawnictwo Elipsa. Książka będzie wydana na początku 2020 roku w formacie B5, przewidywana objętość ok. 350-400 str., planujemy 2 rodzaje okładki: miękką kartonową i twardą. Wielkość nakładu uzależniamy od zgromadzonych środków. Czynimy wszystko, żeby przygotowywana książka, także pod względem edytorskim, dorównywała jakością jej merytorycznej zawartości!

Drodzy Przyjaciele,

Wydanie tej książki wiąże się jednak z koniecznością opłacenia części kosztów prac, których nie możemy wykonać społecznie (np. kosztów druku i papieru).  Musimy je zlecić i opłacić! Dlatego w imieniu zespołu programowo-redakcyjnego zwracam się ze szczególną prośbą/apelem, o finansowe wsparcie finalnego etapu prac nad książką „Wiesław Klimczak zapisany w pamięci”. Liczy się naprawdę każda kwota, przybliżająca nas do wydania książki i pozwalająca  na opłacenia koniecznych kosztów. Wszystkim, którzy odpowiedzą na  nasz apel, będziemy chcieli podziękować w szczególny sposób. Wpłacający co najmniej 100 zł otrzymają 1 egz. książki w miękkiej oprawie, a wpłacający 150 zł otrzymają książkę w twardej oprawie. Książkę można będzie odebrać w siedzibie Stowarzyszenia lub podczas spotkania promocyjnego, o szczegółach poinformujemy wpłacających oddzielnie. Musimy przyjąć taki tryb ze względu na bardzo wysokie koszty wysyłki. Informujemy także, że wpłaty można potraktować jako  darowiznę dla Stowarzyszenia, co pozwoli na odliczenie tej wpłaty od podatku za 2019r. Wpłat darowizny prosimy dokonywać do końca grudnia 2019 roku na konto należące do: Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski”; 00-867 Warszawa, ul. Wspólna 65A lok. 31; numer konta: 75 1020 1169 0000 8102 0082 0175 , podając jako cel wpłaty: darowizna na książkę. Ze względu na charakter tej książki nie przewidujemy publikacji w niej reklam. Podziękowanie dla wszystkich sponsorów wydania książki, zarówno osób fizycznych jak i prawnych, umieścimy na specjalnej stronie nazywanej roboczo „tablica honorowa darczyńców i sponsorów książki”.

Drodzy Przyjaciele,

Bardzo liczymy na wsparcie naszych starań i pomoc dla wydania książki „Wiesław Klimczak zapisany w pamięci” przez dokonanie do 31 grudnia 2019 r. wpłaty darowizny na wskazane wyżej konto Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski”.
Łączę w imieniu zespołu programowo-redakcyjnego wyrazy szacunku i przyjacielskie pozdrowienia!

Antoni Dragan

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski”
i wiceprzewodniczący  Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego

Warszawa, 12 listopada 2019r.

 

Plik apelu do pobrania

Stowarzyszenie Obywatelskie Dom Polski
Ul.Wspólna 65 a lok 31,32
00-867 Warszawa
Tel.: + 48(22) 621-11-19
Faks:  +48(22) 621 11 19
Komórka: + 48 601237527
Nr. Konta: XVI PKO BP SA Warszawa 75102011690000810200820175

projekt i wykonanie: synermedia.pl