Najbliższe wydarzenia

 

Inspiracje – pierwszy dzień imprezy, podczas której odwiedzający będą mogli poznać najciekawsze i najbardziej inspirujące obszary aktywności w branżach innowacyjnych i kreatywnych.

Możliwości – drugi dzień imprezy, w którym będzie można spotkać się z przedstawicielami instytucji współpracującymi z sektorami kreatywnym i branżami innowacyjnymi oraz spojrzeć na ich ofertę wsparcia.

Podczas wydarzania otwarte będą salony, w których będzie można porozmawiać z osobami zajmującymi się różnymi aspektami sektorów kreatywnych i innowacyjnych oraz zapoznać się z ich ofertą. Uczestnicy MDTDI 2014 będą mogli wziąć udział w debatach poświęconych najważniejszym uwarunkowaniom rozwoju sektorów kreatywnych i branż innowacyjnych oraz warsztatach z projektowania i twórczego myślenia.

Program wydarzania:

Dzień 1 – INSPIRACJE, 25 czerwca, Warszawa

SALONY – 12:00 – 20:00

 1. Wzornictwo przemysłowe – wystawa inspirujących prac dyplomowych studentów wydziału wzornictwa przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz wystawa prac polskich twórców i rzemieślników. Podczas wizyty część eksponatów będzie dostępna do kupienia.
 2. Innowacje w przestrzeni publicznej (CREATIVE POLAND/Towarzystwo Amicus) – salon poszukujący odpowiedzi na pytanie jak przestrzeń, która nas otacza, wpływa na nasz styl życia i sposób myślenia.
 3. Nauka i medycyna – salon poświęcony prezentacji dorobku klastrów medycznych z województwa Mazowieckiego.
 4. Aplikacje mobilne – salon prezentujący tworzenie gier i aplikacji mobilnych na różnych platformach sprzętowych.
 5. Środowisko dla kreatywności – salon poświęcony ofercie różnych instytucji wspierających sektor kreatywny, takich jak coworkingownie, fablaby, inkubatory przedsiębiorczości.
 6. Ja robot – salon pokazujący wspaniałe dokonania polskich studentów w programowaniu i tworzeniu robotów.

DEBATY – 16:00 – 19:00

16:00 – Praktyczny wymiar designu i innowacji – debata o roli designu i innowacji we współczesnej gospodarce. W debacie uczestniczyć będą prof. Ksawery Piwocki (Dziekan Wydziału Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie), Paweł Rosół (klubokawiarnia MiTo), przedstawiciele Miasta Stołecznego Warszawy, przedstawiciele Instytutu Wzornictwa Przemysłowego.

17:00 – Biotechnologia i jej wpływ na gospodarkę Mazowsza – debata o innowacyjnej branży Mazowsza, jaką jest biotechnologia i o jej oddziaływaniu na nasze codzienne życie. W debacie uczestniczyć będą przedstawiciele Mazowieckiego Klastra Leczenia Bólu, Mazowieckiego Klastra Peptydowego oraz Klastra Innowacyjna Medycyna ze Wrocławia.

18:00 – Design your business (Netwotkingownia #4) – debata na temat efektywnej współpracy pomiędzy sektorem przemysłu a kreatywnym. W debacie uczestniczyć będą Zdzisław Sobierajski, przedsiębiorca, przedstawiciele Instytutu Wzornictwa oraz mecenas Piotr Grodzki, który opowie w jaki sposób można zabezpieczyć prawnie strony współpracy. Debatę poprowadzi Zenona Bańkowska, Creative Poland.

Networkingownia to cykl spotkań organizowany przez kreatywnych należących do Partnerstwa Creative Poland. Każda odsłona imprezy to inny, ważny dla sektora temat. O źródłach inspiracji, doświadczeniach zawodowych, realiach rynku i pomysłach na twórcze zarabianie pieniędzy z gośćmi rozmawiać będą wybrani specjaliści i artyści.

Comiesięczne spotkania sieciujące warszawski sektor kreatywny są doskonałą okazją do spotkania nowych, niebanalnych ludzi, wymiany wiedzy i doświadczeń w miłej, kameralnej atmosferze oraz nawiązania relacji, które zaowocują twórczą współpracą w warstwie zawodowej. Kreatywni inspirują przedsiębiorczych, przedsiębiorczy angażują kreatywnych. Nie bój się przyjść i przekonać na własnej skórze, jak zakręcona może okazać się mieszanka stołecznych przemysłów kreatywnych.

WARSZTAT – 14:00 – 15:30

Fitness mózgu, czyli trening – od kreatywności do innowacyjności – warsztaty z elementami improwizacji, metod twórczego myślenia i treningu kreatywności w jednym.

Dzień 2 – MOŻLIWOŚCI, 26 czerwca, Warszawa

SALONY – 12:00 – 20:00

 1. Innowacje społeczne (CREATIVE POLAND/ Towarzystwo Amicus) – w salonie przedstawiony zostanie dorobek projektów, w których potencjał kreatywności i twórczości pomaga zmieniać społeczność.
 2. Innowacje w Twoim domu – prezentacja najciekawszych projektów realizowanych w Polsce, polepszających codzienne życie.
 3. Innowacje w procesie zarządzania firmą – salon pokazujący, w jaki sposób rozwiązania znane z gier komputerowych znajdują zastosowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 4. IT – w salonie pokazana zostanie technologia tworzenia aplikacji oparta na potencjale kreatywności i twórczości.
 5. Przykłady innowacyjnych rozwiązań i wynalazków technicznych – salon poświęcony najciekawszym i najbardziej inspirującym rozwiązaniom i innowacjom technicznym.
 6. Kasa to... prawie wszystko – salon, w którym będzie można zapoznać się z szeroką ofertą instytucji ukierunkowanych na wspieranie innowacyjności i porozmawiać z ich przedstawicielami.

DEBATY – 16:00 – 19:00

16:00 – Finansowanie innowacji – debacie o mechanizmach finansowania aktywności w sferze designu i innowacji przy wykorzystaniu mechanizmów finansowania: bezzwrotnego, dłużnego, kapitałowego i społecznościowego. W debacie udział wezmą: Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Tomasz Sypuła, Prezes Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego, dr Maciej Wieloch, Członek Zarządu Akceleratora Innowacji NOT Sp. z o.o., przedstawiciel portalu crowdfundingowego wspieramkulture.pl oraz Prezes Bożena Gargas - Instytut Wzornictwa Przemysłowego, która opowie jak te środki można efektywnie zagospodarować.

17:00 – Instytucje wspierające innowacje w regionie – debata o roli różnych instytucji w procesie tworzenia i rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstwa od etapu preinkubacji, poprzez start-up aż do dynamicznego rozwoju. W debacie uczestniczyć będą: przedstawiciele Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, przedstawiciele Centrum Przedsiębiorczości Smolna; Pan Mariusz Stachnik - przedstawiciele Mazowieckiego Klastra ICT; Prezes Michał Luczewski - Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A.

18:00 – Edukacja dla kreatywności i innowacyjności – debata poświęcona roli jaką powinna odgrywać uczelnia w nowej gospodarce opartej na wiedzy. W debacie udział wezmą: prof. Kaswery Piwocki, Dziekan Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dr inż. Andrzej Królikowski, Prodziekan ds. Studenckich, Wydział Chemii, Politechnika Warszawska, przedstawiciele wiodących uczelni z województwa Mazowieckiego, prof.Tomasz Gołębiowski (SGH) – kierownik studiów IWP i SGH „Design Management. Zarządzanie rozwoje nowego produktu” i Katarzyna Rzehak – Dyrektor Kreatywna Instytutu Wzornictwa Przemysłowego.

WARSZTATY

12:00 – 13:30 – Robotyka – projektowanie z Arduino. Warsztat dla dzieci w wieku do 10 lat, które przy użyciu prostego graficznego oprogramowania będą mogły spróbować swoich sił w sterowaniu robotami. Podczas warsztatu uczestnicy poznają podstawy robotyki i elektroniki. Kulminacyjnym momentem warsztatu będą zawody w przejechaniu prostego labiryntu na czas.

14:00 – 15:30 – Processing – projektowanie graficzne. Warsztat dla licealistów i studentów, którzy będą mogli poznać język programowania Processing używanego przez VJ-ów i grafików. Podczas warsztatu uczestnicy spróbują swoich sił w fascynującym świecie programowania, ucząc się podstawowych zasad w nim obowiązujących – logiki, składni, konsekwencji, a przy tym będą mogli odkryć w sobie twórczy potencjał.

POKAZ DRUKU 3D - Podczas warsztatów cały czas będzie pracować drukarka 3D, drukując modele. W przerwach prowadzący będzie przekazywać ciekawe informacje na temat druku 3D.

Całemu wydarzeniu w Warszawie będą towarzyszyły warsztaty regionalne w: Siedlcach, Ostrołęce i Ciechanowie – 25 czerwca, oraz w Radomiu i Płocku – 26 czerwca.

Więcej informacji oraz szczegóły na temat poszczególnych elementów wydarzenia dostępne na www.msodi.mazovia.pl/mdtdi